Archive

10. listopada 2022.

“Retrovizor – osobe s razvojnim teškoćama su bliže nego što se čine”

Osiguranje uvjeta za ostvarivanje temeljnog ljudskog prava, prava na komunikaciju, definirano je i Poveljom o pravima na komunikaciju. Uspješna komunikacija je pravo i potreba svakog pojedinca. Neverbalnu ili augmentativnu komunikaciju koriste djeca i odrasli iz autističnog spektra, osobe s višestrukim, intelektualnim ili komunikacijskim teškoćama, Down sindromom, cerebralnom paralizom, usporenim razvojem govora i sl. Komunikacijske ploče samo su jedan…

10. listopada 2022.

Projekt “Retrovizor – osobe s razvojnim teškoćama su bliže nego što se čine”

Potpisivanjem Ugovora o financiranju projekta “Retrovizor – osobe s razvojnim teškoćama su bliže nego što se čine“ koji je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova, započinjemo s provedbom aktivnosti planirane projektnim prijedlogom. Ovim projektom želimo napraviti iskorak u društvenoj uključenost djece i osoba…