Mobilni stručni tim

Centar za autizam Rijeka

Mobilni stručni tim Centra za autizam u Rijeci

Odlukom Agencije za odgoj i obrazovanje, 23. studenog 2015. godine, imenovani su vanjski suradnici za članove mobilnog stručnog tima za stručno usavršavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika u odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima su uključena djeca i učenici s teškoćama iz autističnog spektra.

Članovi tima su sljedeći:
 1. Robert Cimperman, prof., viši savjetnik Agencije za odgoj i obrazovanje
 2. Ivanka Pejić, mag. paed. i def., univ. spec. rane interv. u eduk. rehab., psihoterapeut ECP, senzorno-integracijski pedagog, RBT; voditeljica mobilnog  tima
 3. Martina Gregorina Tomac, mag. Logopedije, uč. savjetnik
 4. Ana Radović, uč. razredne nastave i mag. def.
 5. Dubravka Anka Veršić, prof. psiholog, učitelj mentor
 6. Maja Komar Lenac, prof. rehabilitator, učitelj mentor
Zadaća je članova mobilnog tima:

Nakon poziva službe ustanove u kojoj se nalazi dijete s teškoćom iz autističnog spektra Agenciji za odgoj i obrazovanje, mobilni tim odlazi u odgojno-obrazovnu instituciju i održava edukaciju odgojno-obrazovnih djelatnika, daje podršku roditeljima te pruža stručnu pomoć u sljedećim područjima rada:

 • izrada osobnih kurikuluma za djecu s teškoćama iz autističnog spektra,
 • učenici s posebnim potrebama,
 • specifične teškoće u učenju,
 • djeca s teškoćama u odgojno-obrazovnom uključivanju,
 • modeli potpore odgojno-obrazovnom uključivanju,
 • vrednovanje postignuća učenika s teškoćama iz autističnog spektra,
 • načini podrške učiteljima u radu s djecom s teškoćama,
 • podrška roditeljima s djecom s teškoćama.
Kontakt:

Mobilni stručni tim Centra
Voditeljica MST-a: Ivanka Pejić, mag. paed. I def., univ. spec. rane interv. u eduk. Rehab., psihoterapeut ECP, senzorno-integracijski pedagog
Mail: ivanka.pejic@corp.hr