O nama

Centar za autizam Rijeka

O nama

Centar za autizam Rijeka osnovana je 1996. g. kao zagrebačka podružnica. Prvu školsku godinu započeli smo na lokaciji Turnić s dvije odgojno- obrazovne skupine koje su brojale 8 učenika. Danas se Centar za autizam u Rijeci nalazi se na Potoku u ul. Stane Vončine 1 te broji 30 učenika.

S 2018. godinom Centar za autizam Rijeka postaje samostalna ustanova u kojoj se provodi odgoj, obrazovanje i rehabilitacija osoba iz spektra autizma sukladno članku 8. i članku 9. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. To podrazumijeva školovanje u razrednim

odjelima i odgojno- obrazovnim skupinama po posebnom programu uz individualizirane postupke. Rehabilitacija odraslih korisnika temelji se na osposobljavanju za život uz rad. Svaki se edukacijski i rehabilitacijski program svojim sadržajima, ishodima, metodama i postupcima u potpunosti prilagođava posebnostima i potrebama svakog pojedinca te se temelji na njegovim jakim stranama.

Edukaciju i rehabilitaciju naših polaznika svojim stručnim znanjem i priznatim metodama u radu s osobama iz spektra autizma provodi tim od 23 visokoobrazovanih stručnjaka različitih stručnih profila sastavljen od edukacijskih

rehabilitatora, logopeda, psihologa, pedagoga, kineziologa, likovnog i glazboterapeuta, učitelja informatike, vjeroučitelja te medicinsko osoblje. Centar za autizam u Rijeci opremljen je suvremenim didaktičkim materijalima i senzomotoričkim spravama, posjeduje senzornu sobu, sobu za opuštanje te senzorni park. U budućnosti se nadamo postati Centar podrške za edukaciju i rehabilitaciju učenika iz spektra autizma integriranih u redovne odgojno- obrazovne sustave.

D

DJELATNICI

     Edukaciju i rehabilitaciju naših polaznika provodi tim od 23 visokoobrazovanih stručnjaka

Voditelji skupina

Voditelji produženog stručnog postupka

Izborna nastava

Terapeuti

Medicinsko osoblje

Administrativno osoblje

Tehničko osoblje

Prijevod stranice na engleski jezik PATRICIA POROPAT / Dizajn stranice LA LETTERA