O nama

Centar za autizam Rijeka

O nama

Centar za autizam Rijeka osnovana je 1996. g. kao zagrebačka podružnica. Prvu školsku godinu započeli smo na lokaciji Turnić s dvije odgojno- obrazovne skupine koje su brojale 8 učenika. Dvadeset i jednu godina kasnije Centar za autizam u Rijeci nalazi se na Potoku u ul. Stane Vončine 1 te broji 26 učenika i 10 odraslih korisnika.

S 2018. godinom Centar za autizam Rijeka postaje samostalna ustanova u kojoj se provodi odgoj, obrazovanje i rehabilitacija osoba iz spektra autizma sukladno članku 8. i članku 9. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. To podrazumijeva školovanje u razrednim

odjelima i odgojno- obrazovnim skupinama po posebnom programu uz individualizirane postupke. Rehabilitacija odraslih korisnika temelji se na osposobljavanju za život uz rad. Svaki se edukacijski i rehabilitacijski program svojim sadržajima, ishodima, metodama i postupcima u potpunosti prilagođava posebnostima i potrebama svakog pojedinca te se temelji na njegovim jakim stranama.

Edukaciju i rehabilitaciju naših polaznika svojim stručnim znanjem i priznatim metodama u radu s osobama iz spektra autizma provodi tim od 20 visokoobrazovanih stručnjaka različitih stručnih profila sastavljen od edukacijskih rehabilitatora, logopeda, psihologa,

socijalnog pedagoga, kineziologa, likovnog i glazboterapeuta, vjeroučitelja te 3 suradnika u nastavi. Centar za autizam u Rijeci opremljen je suvremenim didaktičkim materijalima i senzomotoričkim spravama, posjeduje senzornu sobu, sobu za opuštanje te senzorni park. U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Centar je oformio Mobilni stručni tim kao podrška učiteljima, stručnim suradnicima i roditeljima učenika iz spektra autizma koji pohađaju redovne predškolske ustanove i škole.

U budućnosti se nadamo postati Centar podrške za edukaciju i rehabilitaciju učenika iz spektra autizma integriranih u redovne odgojno- obrazovne sustave.

D

DJELATNICI

     Edukaciju i rehabilitaciju naših polaznika provodi tim od 20 visokoobrazovanih stručnjaka

Voditelji skupina

Voditelji produženog stručnog postupka

Izborna nastava

Centar za autizam Rijeka

Terapeuti

Suradnici u nastavi

Tehničko osoblje

Prijevod stranice na engleski jezik PATRICIA POROPAT / Dizajn stranice LA LETTERA