Terapijski postupci u opuštajućoj sobi

Centar za autizam Rijeka

Snoezelen ili soba za opuštanje

Snoezelen ili kontrolirano multisenzorno okruženje je terapija za osobe s poremećajem iz spektra autizma ili poteškoćama u razvoju. 

Provodi se uvođenjem osobe u umirujuće i stimulativno okruženje koje se sastoji od raznih svjetlosnih efekata, boja, zvukova, glazbe, mirisa.

Snoezelen je nastao iz razmišljanja da osobe s poremećajem iz spektra autizma

imaju oskudnu mogućnost sređivanja i razumijevanja podražaja iz okoline, pa su izloženi kaotičnim i stresnim situacijama – preopterećeni su.

Snoezelen se koristi u svrhu relaksacije, otklanjanja nepoželjnih oblika ponašanja (agresivnog ili autoagresivnog  , perceptivne stimulacije i integracije te kao dodatna pomoćna didaktička metoda učenja.

Korisnici uključeni u snoezelen tretmane daju 

bolje rezultate u postizanju ciljeva određenih individualnim planom i programom, kao i pozitivne promjene u ponašanju i socijalnoj interakciji.

Korisnici projekta su učenici Centra za autizam Rijeka, te korisnici usluga programa Rane intervencije i Plave školice po mjeri djeteta koja se odvija u prostoru CZA Rijeka. Trenutno brojimo 60 korisnika u dobi od 2. – 21. godine.