Terapijski postupci u opuštajućoj sobi

Centar za autizam Rijeka

Snoezelen ili soba za opuštanje

Snoezelen ili kontrolirano multisenzorno okruženje je terapija za osobe s autizmom ili poteškoćama u razvoju. Provodi se uvođenjem osobe u umirujuće i stimulativno okruženje koje se sastoji od raznih svjetlosnih efekata, boja, zvukova, glazbe, mirisa.

Snoezelen je nastao iz razmišljanja da osobe s teškoćama ( autizmom ) imaju oskudnu

mogućnost sređivanja i razumijevanja podražaja iz okoline, pa su izloženi kaotičnim i stresnim situacijama – preopterećeni su.

Snoezelen se koristi u svrhu relaksacije, otklanjanja nepoželjnih oblika ponašanja (agresivnog ili autoagresivnog ) , perceptivne stimulacije i integracije te kao dodatna pomoćna didaktička metoda učenja. Korisnici uključeni u snoezelen tretmane daju

bolje rezultate u postizanju ciljeva određenih individualnim planom i programom, kao i pozitivne promjene u ponašanju i socijalnoj interakciji.

Korisnici projekta su trenutno svi štićenici Centra za autizam Rijeka, te korisnici usluga Rane intervencije koja se odvija u prostoru CZA Rijeka. Trenutno brojimo 80 korisnika u dobi od 0 – 21 godine.