DRP za učenike koji su uključeni u redovni sustav obrazovanja

Centar za autizam Rijeka

Dodatni rehabilitacijski program za učenike
koji su uključeni u redovni sustav obrazovanja

Cilj programa je pružanje odgovarajuće metodičke podrške i stvaranje povoljnih uvjeta za školovanje i napredak učenika s poremećajem iz spektra autizma (PSA) koji su  uključeni u redovni sustav obrazovanja, edukacijska podrška se ostvaruje putem dodatnih edukacijsko-rehabilitacijskih i terapijskih postupaka kojima se zadovoljavaju specifične potrebe ovih učenika.

Struktura programa

Dodatni rehabilitacijski postupci usmjereni su na pet važnih socijalno-emocionalnih pedagoških područja to su ujedno i poglavlja programa:

Komunikacija

1. Govorno-jezične aktivnosti – logoped
2. Vizualna podrška
3. Poticanje komunikacije uz pomoć terapije plesom i pokretom

Socijalna kompetencija

1. Odnos prema sebi
2. Odnos prema drugima
3. Učenje socijalnih vještina
4. Funkcionalna analiza ponašanja

Obrazovanje

1. Izvedbeni rad – odnosi se na učenje, vježbanje određenih nastavnih sadržaja, ponavljanje sadržaja školskog učenja, te praktična primjena stečenih školskih znanja u svakodnevnom životu
2. Snalaženje u okolini
3. Korištenje komunikacijskih i socijalnih vještina
4. Korištenje praktičnih i matematičkih vještina
5. Praktično – osobna kompetencija

Interesi i navike

1. Tjelesne i sportske aktivnosti
2. Likovno – kreativne aktivnosti
3. Glazbeno – kreativne aktivnost
4. Ples i pokret

Slobodno vrijeme

1. Opuštanje i relaksacija kroz samospoznaju i osvještavanje svoga tijela
2. Aktivnosti senzomotoričke integracije
3. Plesne aktivnosti – terapija plesom i pokretom

Naši programi su usmjereni na podršku svim učenicima s PSA koji su uključeni u redovne škole, a žive na području Grada Rijeke, PGŽ i Istarske županije te također na podršku :

  • Roditeljima u primjerenom zadovoljavanju emocionalnih i socijalnih potreba njihova djeteta te na razvijanje njegovih sposobnosti, vještina i navika, utemeljenih na promicanju socijalne kompetencije, na osnovi procjene i praćenja od strane stručnih službi
  • odgojno-obrazovnim djelatnicima u raznim oblicima školovanja djece u odnosu na provođenje odgojnih i psihosocijalnih sadržaja programa i evaluaciju napredovanja djeteta na pojedinim područjima.
  • lokalnoj zajednici koja će osigurati provedbu raznovrsnih stručnih oblika rada u društvu u cilju unapređivanja adaptivnih područja kod učenika s PAS.