Kreativne terapije

Kreativne terapije

Jedan od modaliteta tretmana, odnosno rehabilitacije osoba sa autizmom jest i primjena kreativnih terapija. Kreativne terapije koriste se se kao suportivna metoda usmjerena na uspostavljanje samoregulacije i samonadmašivanja (sposobnost da se stvaralački, kreativno, nadmaše fizičke i mentalne granice

u komunikacijskom, emocionalnom i socijalnom aspektu života). Kreativne terapije imaju za cilj potaknuti kreativne potencijale pojedinca koji osobi pomažu da se suoči sa problemima, te da se sa njima nosi na konstruktivniji način. Kao alat i primarni način komunikacije koristi se kreativnim izražavanjem, verbalnim i neverbalnim,

kroz različite umjetničke medije kao što su (likovnost, glazba, ples i pokret). Svaki od ovih medija ima svoju strukturu koja se realizira kroz primjenu različitih tehnika i na taj način omogućava pristup vlastitim osjećajima, te potiče senzoriku, motoričke vještine i komunikaciju.