Programi odgojno obrazovnih skupina

Programi odgojno obrazovnih skupina

Cilj je posebnog programa da se učenicima ponude odgovarajući edukacijski sadržaji. Sljedeći je cilj terapijskim postupcima stabilizirati učeničko ponašanje. Oba cilja i adaptacijski i edukacijski cilj, jednako su važna. Jedan vodi brigu o ponašanju djeteta, o njegovoj psihičkoj i emocionalnoj stabilnosti, a drugi o usvajanju vještina i navika neophodnih u svakodnevnom životu mlade osobe s autističnim poremećajem. Valja voditi brigu o skladnom mentalnom, emocionalnom

i socijalnom razvoju kako usmjeravati dijete k njegovoj najboljoj razini funkcioniranja. Previsoki i za dijete nerazumljivi edukacijski ciljevi, ustrajanje na djetetu neprimjerenim zadacima mogu rezultirati teškoćama ponašanja: ispadima agresije prema učitelju ili drugoj djeci ili destruktivnošću. Pristupit ćemo tako da ih gledamo s obzirom na njihovu razvojnu perspektivu i nježno ih guramo naprijed bez forsiranja samostalnosti. Na defektologu je ozbiljna zadaća kako dozirati zadatke, kako

izmjenjivati periode aktivnosti i relaksacije. Tu valja dobro poznavati obilježja autističnog poremećaja kao i velike individualne razlike koje se javljaju među pojedincima.

Primjerice nedostatak zadataka, prevelika količina slobodnog vremena također mogu rezultirati agresijom ili autoagresijom. Vrlo je velika odgovornost na osobama koja se bave učenicima s autizmom.

Program s vizualnom okolinskom podrškom
Komunikacija

Za djecu s nerazvijenim govorom koristi se sustav slikovnih kartica, komunikacijska ploča, sustav kartica s riječima i pojmovima te rjeđe znakovni govor. Kod osoba s razvijenim govorom ciljevi su podignuti na razinu komunikacije i socijalne kompetentnosti.

Socijalni odnosi

Socijalni odnosi obuhvaćaju podizanje razine socijalne pažnje i socijalnog razumijevanja, poticanje interakcija, usvajanje novih vještina socijalne interakcije i razumijevanje pravila i normi ponašanja. Prevencija i ublažavanje nepoželjnih oblika ponašanja (agresija, autoagresija, stereotipije, ritualizam, hiperaktivnost). Program maksimalno prilagođava okolinu specifičnim potrebama djeteta s autizmom i tako izbjegava okolnosti koje su uzrok nepoželjnom ponašanju.

Učenik i njegova okolina

Omogućiti učenicima novo vizualno, osjetilno i edukativno iskustvo te poticanje socijalno prihvatljivog ponašanja na javnim mjestima.

Radni odgoj

Naglasak je na razvijanju primjerenih radnih navika i modela ponašanja prije usvajanja specifičnih radnih vještina.

Razvoj psihomotorike

Korištenjem specifičnih metoda i sredstava utječe se na transformaciju sposobnosti u smislu postizanja optimalnog psihosomatskog statusa autistične djece. Poseban naglasak je na razvoju senzoričke integracije. Zadaće: stvaranje slike o sebi sa zadatkom razvijanja svijesti o vlastitom tijelu, njegovim dijelovima i funkciji njegovih dijelova, vježbe koordinacije, statičke i dinamičke ravnoteže, vježbe fine motorike ruku.

Briga o sebi

Potrebno je utvrditi razinu autonomije zatim fino utvrditi status sposobnosti djeteta. U program vježbi fine motorike uključuju se sadržaji samozbrinjavanja (oblačenje, svlačenje, hranjenje, osobna higijena).

Tjelesna i zdrastvena kultura

Cilj tjelesno – korištenjem tjelesnih vježbi i prirodnih čimbenika utječe na optimalni odgoj i psihosomatski razvoj djeteta.

Razvoj kreativnosti
Glazbena kultura

Glazba je utkana u sve djetetove aktivnosti te je često podloga u ostalim oblicima djetetova kreativnog izražaja. Odnosi se na slušanje glazbenih sadržaja, učenje jednostavnih dječjih pjesmica, poticanje glazbenog izražavanja djece sviranjem udaraljkama ili ksilofonu, poticanje igre kombinacijom samoglasnika i suglasnika ( a, a, ta, ta), korištenje glazbenih sadržaja za razvijanje auditivne percepcije, oponašanje zvukova i šumova iz prirode u različitim igrama.

Likovna kultura

Igre vodom, slikanje dlanom i prstima na velikim plohama papira, modeliranje plastelinom, tijestom, glinom, aktivnosti slaganja, nizanja, sastavljanja, rastavljanja i raspoređivanja različitih oblika, estetsko oblikovanje prostora.