Programi odgojno obrazovnih skupina

Programi odgojno obrazovnih skupina

Cilj je posebnog programa učenicima ponuditi odgovarajuće edukacijske sadržaje i terapijskim postupcima stabilizirati učeničko ponašanje. Oba cilja jednako su važna. Jedan vodi brigu o ponašanju djeteta, o njegovoj psihičkoj i emocionalnoj stabilnosti, a drugi o usvajanju vještina i navika neophodnih u svakodnevnom životu učenika iz spektra autizma.. Valja voditi brigu o skladnom mentalnom, emocionalnom

i socijalnom razvoju te usmjeravati dijete k njegovoj najboljoj razini funkcioniranja. Previsoki i za dijete nerazumljivi edukacijski ciljevi i ustrajanje na djetetu neprimjerenim zadacima mogu rezultirati teškoćama ponašanja: ispadima agresije prema učitelju ili drugoj djeci ili destruktivnošću. Pristupit ćemo im s obzirom na njihovu razvojnu perspektivu. Na edukacijskom rehabilitatoru je ozbiljna zadaća kako dozirati zadatke, kako

izmjenjivati periode aktivnosti i relaksacije. Tu valja dobro poznavati obilježja autizma kao i velike individualne razlike koje se javljaju među pojedincima.

Primjerice, nedostatak zadataka, prevelika količina slobodnog vremena također mogu rezultirati izazovnim ponašanjima. Vrlo je velika odgovornost na osobama koja se bave učenicima s poremaćejm iz spektra autizma.

Program s vizualnom okolinskom podrškom
Komunikacija

Za djecu s nerazvijenim govorom koristi se sustav slikovnih kartica, komunikacijska ploča, sustav kartica s riječima i pojmovima te rjeđe znakovni govor. Kod osoba s razvijenim govorom ciljevi su podignuti na razinu komunikacije i socijalne kompetentnosti. U posljednje vrijeme sve se češće koriste digitalni alati i komunikatori.

Socijalni odnosi

Socijalni odnosi obuhvaćaju podizanje razine socijalne pažnje i socijalnog razumijevanja, poticanje interakcija, usvajanje novih vještina socijalne interakcije i razumijevanje pravila i normi ponašanja. Prevencija i ublažavanje nepoželjnih oblika ponašanja (agresija, autoagresija, stereotipije, ritualizam, hiperaktivnost). Program maksimalno prilagođava okolinu specifičnim potrebama djeteta s autizmom i tako izbjegava okolnosti koje su uzrok nepoželjnom ponašanju.

Učenik i njegova okolina

Omogućiti učenicima novo vizualno, osjetilno i edukativno iskustvo te poticanje socijalno prihvatljivog ponašanja na javnim mjestima.

Radni odgoj

Naglasak je na razvijanju primjerenih radnih navika i modela ponašanja prije usvajanja specifičnih radnih vještina.

Razvoj psihomotorike

Korištenjem specifičnih metoda i sredstava utječe se na transformaciju sposobnosti u smislu postizanja optimalnog psihosomatskog statusa djece iz spekra autizma. Poseban naglasak je na razvoju senzoričke integracije. Zadaće: stvaranje slike o sebi sa zadatkom razvijanja svijesti o vlastitom tijelu, njegovim dijelovima i funkciji njegovih dijelova, vježbe koordinacije, statičke i dinamičke ravnoteže, vježbe fine motorike ruku.

Briga o sebi

Potrebno je utvrditi razinu autonomije zatim fino utvrditi status sposobnosti djeteta. U program vježbi fine motorike uključuju se sadržaji samozbrinjavanja (odijevanje, svlačenje, hranjenje, osobna higijena).

Tjelesna i zdrastvena kultura

Cilj tjelesne i zdravstvene kulture je  korištenjem tjelesnih vježbi i prirodnih čimbenika utjecati na optimalni odgoj i psihosomatski razvoj djeteta.

Razvoj kreativnosti
Glazbena kultura

Glazba je utkana u sve djetetove aktivnosti te je često podloga u ostalim oblicima djetetova kreativnog izražaja. Odnosi se na slušanje glazbenih sadržaja, učenje jednostavnih dječjih pjesmica, poticanje glazbenog izražavanja djece sviranjem udaraljkama ili ksilofonu, poticanje igre kombinacijom samoglasnika i suglasnika ( a, a, ta, ta), korištenje glazbenih sadržaja za razvijanje auditivne percepcije, oponašanje zvukova i šumova iz prirode u različitim igrama.

Likovna kultura

Igre vodom, slikanje dlanom i prstima na velikim plohama papira, modeliranje plastelinom, tijestom, glinom, aktivnosti slaganja, nizanja, sastavljanja, rastavljanja i raspoređivanja različitih oblika, estetsko oblikovanje prostora.