Rad psihologa

Centar za sutizam Rijeka

Rad psihologa

Osnovni cilj psihologa u radu s djecom i mladima/učenicima s poremećajem iz autističnog spektra (PAS) je poticati i nadograđivati njihove vlastite resurse: emocionalne, komunikacijske,motivacijske i intelektualne potencijale, u svrhu što kvalitetnijeg i samostalnijeg života u odrasloj dobi.

Specifični ciljevi i zadaci koji iz toga proizlaze su:
  1. sudjelovanje u procesu komunikacijskog i emocionalnog otvaranja učenika: Uz pomoć metoda i tehnika terapije plesom i pokretom ili/i uz pomoć razgovora potiče se učenike s PAS u izgrađivanju njihove komunikacijske i emocionalne otvorenosti, ( poticanje dvosmjerne komunikacije, poticanje izražavanju emocija i želja, te prepoznavanje vlastitih i tuđih emocija)
  2. davanje podrške djeci i mladima/učenicima s PAS u njihovim svakodnevnim aktivnostima (učenju, stjecanju raznih vještina itd.)-> uz pomoć metoda i tehnika terapije plesom i pokretom ili razgovora učenike se podupire u osvještavanju pojma o sebi i izgrađivanju samopoštovanja, izgradnji vlastite odgovornosti, autonomije u odlučivanju, njihove opće samostalnosti.
  3. utvrđivanje specifičnih nepoželjnih ponašanja, te pružanje adekvatne pomoći i podrške: podizanje razine tolerancije prema frustracijama kontinuiranim podučavanjem vježbi/tehnika opuštanja, postepenim približavanjem/suočavanjem sa stresnim situacijama, preuokviravanje frustracijske situacije, podučavanjem adekvatnim, socijalno poželjnim ponašanjima (modifikacija ponašanja).
  4. suradnja s roditeljima, ostalim djelatnicima i članovima stručnog tima.

U radu s djecom i mladima koristi se individualan pristup, no gdje god i kada je to potrebno i moguće, poželjno je raditi i u paru ili u manjim skupinama s više učenika, što pripomaže izgrađivanju njihovih socijalnih veza i odnosa, ali isto tako može razvijati njihove interese, povećavati njihovu informiranost, izoštravati njihove već stečene vještine i sposobnosti i dr. Ovo je posebno moguće kod djece i mladih kod kojih je postignuta zadovoljavajuća verbalna otvorenost te imaju sposobnost pratiti, pa čak i sami inicirati različite teme u razgovoru ili sudjelovati u nekim složenijim aktivnostima.