Plava školica po mjeri djeteta

Centar za autizam Rijeka

Plava školica po mjeri djeteta

Program je za djecu sa poremećajem iz spektra autizam predškolske dobi. U individualnom radu na obrazovnim sadržajima dodatno se uvježbavaju socijalne i komunikacijske vještine kroz iskustva sa dionicima odgojnog procesa u cilju maksimalnog postizanja znanja i vještina i lakše tranzicije iz predškolskog u osnovno-školski program CZA.