Kineziterapija

Kineziterapija

Djeca, mladež s poremećajem iz autističnog spektra imaju niz teškoća koje treba uzeti u obzir u programu i odabiru prikladnih programskih sadržaja koji će pozitivno utjecati i pridonijeti njihovu što uspješnijim bio psihosocijalnom razvoju (individualiziran pristup s obzirom na razinu sposobnosti,

teškoće i kontraindicirane aktivnosti, posebno u odnosu prema epilepsiji). Zbog oštećenja integrativne i interpretativne funkcije obrade informacija u središnjem živčanom sustavu, emocionalno – komunikacijskih i drugih razvojnih teškoća, motorički odgoj djece i mladeži s poremećajem iz autističnog spektra

složena je rehabilitacijska zadaća koja se treba ciljano ostvarivati na područjima: psiho motorike, tjelesno – zdravstvene kulture i kineziterapije, a posredno i na drugim područjima odgojno – obrazovnog i rehabilitacijskog rada.

Cilj programa kineziterapije :
  1. podmiriti psihosocijalne potrebe djece s poremećajem iz autističnog spektra
  2. čuvati i unaprjeđivati zdravlje djece s poremećajem iz autističnog spektra
  3. poticati usvajanje osnovnih motoričkih znanja, vještina i navika
  4. poticati volju za kretanjem i usmjerenom aktivnosti
  5. povećati sposobnosti prilagodbe prihvaćanja rada, voditelja i drugih učenika
  6. smanjivati i otklanjati nepoželjna ponašanja i popratne razvojne teškoće koje
    djeca s poremećajem iz autističnog spektra pokazuju pri vježbanju, kretanju i usvajanju novih sadržaja.

Na dislociranim objektima u sklopu programa kineziterapije provode se: terapijsko jahanje u suradnji s udrugom „Pegaz“ iz Rijeke, u njihovim prostranim prostorima gdje se nalazi prostor za konje i jahanje, kao i velik vanjski prostor s uređenim igralištima i okolišem i to dva puta tjedno i terapija plivanja koje se odvija tri puta tjedno na bazenima Kantrida na dva bazena u sklopu cijelog kompleksa. Satovi tjelesne i

zdravstvene kulture odvijaju se u prostorijama Sportsko-rekreativnog centra Sušak i Sportsko rekreacijskog centra Belveder koji se kao i terapije jahanja i plivanja odvijaju u skupinama, dok se sam proces pojedinih skupina odvija u sklopu samog Centra u unutarnjem ili vanjskom prostoru. Intencija je uređenje i rekonstrukcija vanjskog igrališta koje bi omogućilo boravak unutar samog Centra i time olakšalo dostupnost bavljenja tjelesnom aktivnošću u

većem broju sati. Prema dogovoru s voditeljima skupine i u skladu s vremenskim uvjetima organiziraju se planinarske ture u blizini grada Rijeke. Osim skupnog rada, pojedini termini su predviđeni i za individualni rad s djecom koji uvelike pomaže pri samoj interakciji, usvajanju pojedinih motoričkih obrazaca, smanjenju nepoželjnih ponašanja te ispravljanju i jačanju muskulature.