Programi posebnih razrednih odjela

Centar za autizam Rijeka

Programi posebnih razrednih odjela

NASTAVNI PLAN za Program odgoja i osnovnog obrazovanja za učenike s većim teškoćama u razvoju prema članku 12 pravilnika (Glasnik, br. IV/1996.)

Dio izvannastavnih aktivnosti i izborna nastava također su u međusmjeni i poslijepodnevnoj smjeni. Kao izborni predmet nudimo vjeronauk 2 puta tjedno, izvannastavne aktivnosti: reedukacija psihomotorike (1 sat tjedno) i senzornu integraciju (1 sat tjedno).

Broj učenika i odjela

Podaci o broju učenika i razrednih odjela

Centar za autizam Rijeka

Nastava u Centru za autizam

U prijepodnevnoj smjeni radi Osnovna škola, nastava od I. – VIII. razreda.

Koraci u izradi Individualiziranog kurikuluma (IK)

U želji da što uspješnije provedemo svoj nastavni plan i za što djelotvornije ostvarenje pedagoških rezultata sa svakih učenikom izrađuje se IK.

Koraci u izradi IOOP-a

U želji da što uspješnije provedemo svoj nastavni plan i za što djelotvornije ostvarenje pedagoških rezultata sa svakih učenikom izrađuje se IOOP – individualno odgojno obrazovni program.

Centar za autizam Rijeka

Uspješnost znatno ovisi o primjerenoj prilagodbi strategija proučavanja tako da se njihovim primjerom mogu zadovoljiti posebne potrebe učenika. Važno je kojim načinom učenicima prenosimo i prezentiramo sadržaje, dajemo upute, postavljamo zadatke te koja sredstva i oblika rada upotrebljavamo.

Izborom načina podučavanja možete pružiti podršku sukladnu potrebama učenika ili zanemariti te potrebe, čime se priječi razvoj raspoloživih potencijala i uspješnosti učenika.

Didaktičko-metodička podrška

 • Smanjivanje količine novih pojmova i činjenica
 • Raščlanjivanje složenih pojmova i obrada po sastavnicama
 • Stupnjevito perceptivno potkrepljivanje istog sadržaja
 • Isticanje bitnog na razne načine (ključni dijelovi, pravila, definicije)
 • Vidno predočavanje ključnih činjenica
 • Sažimanje sadržaja za podučavanje i učenje
 • Lingvističko i semantičko pojednostavljivanje
 • Planiranje slijeda pomoću slika, pitanja, rečenica
 • Vizualizacija sadržaja pomoću shema, kognitivnih mapa
 • Uvođenje u postupak rada (zadaci, praktični rad)
 • Raščlanjivanje sadržaja na manje cjeline