Crvenkapica

Ideja o stvaranju prilagođene lektire proizašla je iz dugogodišnjeg iskustva u radu s učenicima s poremećajem iz spektra autizma kojima je u radi potreba vizualni pristup, konkretni zadaci i učenje kroz realne situacije, zadatci primjerene težine, raščlanjivanje zadataka te isticanje bitnog, kako u učenju tako i u vrednovanju naučenog.

Ovo je druga u nizu prilagođene lektire – bajka “Crvenkapica”, ispričana na način razumljiv našim učenicima.

Postoje tri oblika prilagođene lektire, primjeri vrednovanja i ploča simbola za modeliranje u potpomognutoj komunikaciji.

Autorice: Martina Gregorina i Tanja Antunović